HOME
 
CHI SIAMO
 
PUBBLICAZIONI
 
AUTORI
 
PERIODICI
 
DIDATTICA
 
LESSICO
 
BIBLIOGRAFIA
 
RECENSIONI
 
EVENTI
 
ADMIN
 
CREDITS
Vai all'indice di questa sezione

PIETRO CASU


Francesca Niedda & Figli, 1929
Sa Divina Cumedia de Dante in limba salda
Pietro Casu

Inferru
Cantu I

A su mesu caminu de sa vida
m’incontres’in un’addhe a buscu oscura
ca sa via ‘eretta fi’peldìda.
Cant’a narr’ite fid es cosa dura
sa foresta eremita e aspra e folte,
ch’in sa mente renova’ sa paura.
Tant’es grae ch’es pagu pius molte:
ma pro narrer su bene chi b’hapesi
cantu b’idesi es bellu chi rappolte.
No isco narrer comente b’intresi:
tantu fio sonnidu in cussu puntu,
chi su caminu veru abbandonesi:
m’andhadu a pes dë unu coddhu, appuntu
ue finia’ s’addhe, chi su coro
m’haia’ de timorias compuntu,
bestidu in punta lu idés’a oro
dai sa lughe de su pianeta,
ch’a totu ilgiara’ su caminu issoro.

 
Centro di Studi Filologici Sardi - via dei Genovesi, 114 09124 Cagliari - P.IVA 01850960905
credits | login | Informativa sulla privacy |